نگارستان طب سنتی ایران


معرفی نگارستان کتب طب سنتی ایران مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل

نگارستان کتب طب سنتی ایران از سال 1378 در درمانگاه طب سنتیایران جهت دردسترس قراردادن کتب مورد نیاز دانشجویان و محققان در زمینه طب سنتی و طب قدیم اقدام به جمع­آوری کتب طب سنتی نمود. در حال حاضر این مجموعه درحال فعالیت بوده و زیر نظر انتشارات طب سنتی ایران فعالیت می نماید.

آدرس: خیابان ایتالیا، جنب بیمارستان شهید مصطفی خمینی، کلینیک سلامت خانواده، نگارستان کتب طب سنتی ایران 09195409892